Peter Vercauteren

Juwelenontwerper – Goudsmid

Hanger Gulden Snede

Symboliek

De spiraalvormige Hanger  is opgebouwd volgens het principe van de Gulden Snede.
Er is geen einde en ook geen begin, enkel eeuwigheid, … geluk!

De centrale grote diamant in het centrum staat voor man & vrouw, inmiddels opa & oma.  De 5 gelijke diamanten staan voor de 3 kinderen en de 2 kleinkinderen, in een goed gezin is iedereen evenwaardig.  De 7 kleinere diamanten geven het ontwerp zijn uitstraling.  Maar 7 staat  ook voor kracht, doorzettingsvermogen, waardigheid, innerlijke wijsheid, het vermogen om grenzen te stellen en introspectie, eigenschappen die nodig zijn om een gezin liefdevol te laten groeien.

Samen tellen we 12 diamanten, ze zijn een metafoor voor de conceptie.  12 zaadjes zouden een geometrisch patroon vormen op de wand van de eicel, waardoor die zich ontspant.  Het volgend zaadje dat zich aandient, kan dan probleemloos de eicel binnendringen.

Materiaal

Geel Goud – Diamant 1x40pt. – 5x10pt. – 2x6pt. – 1x3pt. – 1x2pt. – 2x1pt.