Peter Vercauteren

Juwelenontwerper – Goudsmid

Oorjuweel Heilige Geometrie

Symboliek

Het Oorjuweel is opgebouwd volgens het prinipe van de Heilige Geometrie.  Het zijn 3 cirkels, die zich tot elkaar verhouden volgens phi, ook wel Gulden Snede genoemd.

Deze verhouding vindt je terug in alles wat geschapen is.  Het duidelijkste voorbeeld is een slakkenhuisje maar ook hoe alle delen in ons lichaam zich verhouden tot het geheel, of kijk naar ons oor, of hoe de bloembodem van een zonnebloem is opgebouwd.

De Gulden Spiraal staat voor de oneindigheid der dingen.

Materiaal

Champagne Goud – Diamant 2 x 5pt.

Naar “Alle Ontwerpen”, Klik hier.